FotogalerieWenuše - premiéra, 27. února 2007


Pojïte se s námi podívat na pøedstavení, jehož dìj se odehrává na planetì Wenuši.

Katka uvádí premiéru nové hry... Wenuše - premiéra Wenuše - premiéra Wenuše - premiéra Wenuše - premiéra Wenuše - premiéra Wenuše - premiéra Wenuše - premiéra Wenuše - premiéra Wenuše - premiéra Wenuše - premiéra Wenuše - premiéra Wenuše - premiéra Wenuše - premiéra Wenuše - premiéra Wenuše - premiéra Wenuše - premiéra Wenuše - premiéra Wenuše - premiéra Wenuše - premiéra Wenuše - premiéra Wenuše - premiéra Wenuše - premiéra Wenuše - premiéra Wenuše - premiéra Wenuše - premiéra Wenuše - premiéra Wenuše - premiéra Wenuše - premiéra Wenuše - premiéra Dìkovaèka


Wenuše - pozvánka Wenuše - pozvánka Wenuše - pozvánka Wenuše - pozvánka