FotogalerieSlánské křižovatky 2005 - 11 let Vrtule, 18. listopadu 2005


Součástí 6. Slánských křižovatek bylo setkání všech současných i bývalých členů Vrtule, kteří souborem prošli během jeho 11-leté historie.

Nejprve jsme společně zavzpomínali na společné zážitky. Poté jsme se pomocí improvizace vrátili do všech našich odehraných her. Na závěr jsme se rozloučili s odcházejícími deváťáky.

Každý z nás si na památku odnesl CD s hudbou z našich divadelních her. Součástí programu byla i výstava prací současných členů Vrtule.

Setkání Vrtuláků, současných i bývalých. Setkání Vrtuláků, současných i bývalých. Setkání Vrtuláků, současných i bývalých. Setkání Vrtuláků, současných i bývalých. Setkání Vrtuláků, současných i bývalých. Setkání Vrtuláků, současných i bývalých. Náš pan ředitel, do roku 2004. Jana, naše dlouholetá vedoucí. Společná improvizační tvorba. Společná improvizační tvorba. Společná improvizační tvorba. Společná improvizační tvorba. Společná improvizační tvorba. Loučení s deváťáky. Setkání Vrtuláků, současných i bývalých. Setkání Vrtuláků, současných i bývalých. Každý dostal vzpomínkové CD. Součástí byla výstava prací členů Vrtule. Jen se vloudilo nesprávné čísílko... Výstava prací členů Vrtule. Výstava prací členů Vrtule. Výstava prací členů Vrtule. Výstava prací členů Vrtule. Výstava prací členů Vrtule.